Cơ sở pháp lý hình thành nên phí quản lý chung cư
Phí quản lý chung cư được hiện thực hóa, quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật: Tại Điều 106 Luật Nhà ở 2014; Điều 4 và Điều 3 Thông tư 02/2016/TT-BXD.
Theo đó, các vấn đề chính được quy định trong điều luật này đó là:
• Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được cư dân đóng theo tháng hoặc theo định kì. Việc tính kinh phí được áp dụng dựa trên mức giá quy định nhân với diện tích (được ghi trong sổ hồng).
• Mức giá quản lý trên từng m2 phải được tính căn cứ vào nội dung các công việc cần quản lý, và phải đảm bảo công khai, minh bạch. Thường giá quản lý chung cư sẽ được ghi rõ trong hợp đồng mua bán (hoặc thỏa thuận thuê mua nhà ở). Nếu chung cư thuộc Nhà nước thì giá dịch vụ quản lý sẽ được tính theo mức ban hành của UBND cấp tỉnh.
• Việc sử dụng khoản phí quản lý chung cư phải áp dụng theo thỏa thuận giữa cư dân với đơn vị quản lý, đảm bảo đúng mục đích, công khai theo quy định. Cư dân có trách nhiệm phải đóng phí quản lý vận hành chung cư.
• Theo quy định, giá quản lý vận hành chung cư không bao gồm phí bảo trì phần sở hữu chung, không bao gồm chi phí giữ xe, phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, điện nước, dịch vụ truyền hình, điện thoại… và các khoản phí khác cho những việc riêng của cư dân.
Vậy phí quản lý chung cư bao gồm những gì?
Phí quản lý chung cư bao gồm:
• Phí an ninh bảo vệ
• Phí dọn dẹp vệ sinh khu vực chung như hành lang, đường nội bộ…
• Tiền trả nước tưới cây trong khuôn viên chung cư
• Tiền điện dành cho khu vực thang máy
• Phí sửa chữa các thiết bị trong khu vực chung
• Phí lắp đặt, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy
.......
Phí quản lý chung cư được điều chỉnh ở mức độ cao hay thấp phụ thuộc vào mức độ cao cấp của dự án. Thường thì khi ký kết hợp đồng mua bán căn hộ đã được quy định sẵn. Tuy nhiên trong một số trường hợp, khi cư dân chính thức vào ở, cư dân và Ban quản trị mới hợp bàn thông qua hội nghị nhà chung cư để đưa ra quyết định chung nhất về mức phí quản lý chung cư này.
Chung cư Starlake do Savills là đơn vị vận hành, quản lý và phí dịch vụ dự kiến tại chung cư Starlake là từ 12000 – 14000 / m2. Đây mới chỉ là mức phí dự kiến.